Ph.D. Дэд профессор

Б.Буянхишиг

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Экологи, байгаль хамгаалал
 • Ерөнхий биологи
 • Ерөнхий хими

БОЛОВСРОЛ:

 • 2000-2004 МУБИС Экологи-химийн багш
 • 2004-2006 МУБИС Магистр
 • 2010-2015 ХИС, Эрдмийн Сургууль Доктор 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2004-2005 Дархан-Технологийн дээд сургууль
 • 2006 оноос одоог хүртэл ОУУБИС-ийн Сувилахуйн Сургуульд багш, тэнхимийн эрхлэгч

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2012 “Экологийн орчин үеийн чиг хандлага, түүнийг сургалтанд нэвтрүүлэх “МУИС
 • 2012 “Их дээд сургуульд биологи заах арга зүй”  БСШУЯ, ХААИС
 • 2014 “Экологийн боловсролын өнөөгийн чиг хандлага” МУБИС
 • 2015 “Экологийн баримжаат сургалтын технологийн хөтөлбөр шинэчлэл” МУБИС
 • 2017 “Багшлахуйн менежмент, өнөөгийн чиг хандлага” МУБИС
 • 2017 ТХБ-ыг дэмжигч ОУ-ын “Core to Core” МУИС, Багшийн Мэргэжил Дээшлүүлэх Институт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Экологийн боловсрол

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • “Экологийн сургалтыг боловсронгуй болгох арга зүй” докторын зэрэг горилсон нэг сэдэвт бүтээл
 • Issues pertinent to ecological education in Mongolia 12 сар ОХУ 
 • Some results of education of the sustainable development in the higher education system 11.26   Япон
 • Decreasing air pollution in Ulaanbaatar 2018, ОХУ
 • “Экологи” хичээлийн гарын авлага УБ., 2014,17.6. хх
 • Гадаад, дотоодын сэтгүүлд хэвлүүлсэн эрдэм шинжилгээний өгүүлэл, илтгэл 31

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2014-2016 “Хүн байгалийн шүтэлцээ экологийн хямралаас сэргийлэх хүчин зүйл болох нь”   МУБИС, Орос-Монголын хамтарсан төсөл