Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Доктор, дэд профессор

О.Бурмаа

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Хэрэглэгчийн зан төлөв
 • Олон улсын маркетинг
 • Маркетингийн мэдээллийн систем
 • Бараа судлал
 • Борлуулалтын менежмент

БОЛОВСРОЛ:

 • 2002-2006 ОУУБИС-д Бизнес удирдлагын бакалавр
 • 2006-2008 МУИС-ийн Эдийн засгийн сургуульд Бизнес удирдлагын магистр
 • 2008-2014  ХААИС-ийн Эдийн засаг, бизнесийн сургуульд Бизнес удирдлагын доктор

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2006 оноос  ОУУБИС-ийн Бизнес удирдлагын тэнхимд дадлагажигч багш, багш, ахлах багш, дэд профессороор ажиллаж байна.

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2008 БНСУ-ын Kyung Hee их сургуулийн Солонгос хэл, соёлын сургалт
 • 2012 Маркетингийн судалгааны арга зүй, Монголын маркетингийн холбоо
 • 2012 SPSS судалгааны програмын сургалт, Монголын маркетингийн холбоо
 • 2014 Маркетингийн чанарын судалгааны арга зүй, Монголын маркетингийн холбоо
 • 2015 Маркетингийн шинэ эрин үеийн хандлага, Монголын маркетингийн холбоо
 • 2016 Судалгааны дата боловсруулах арга зүй, ХААИС, Европын холбоо
 • 2019 Англи хэлний сургалт, Рафлес олон улсын институт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ: Бизнес удирдлага, Маркетинг

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • “Consumption pattern of Income Groups in the Capital City of Mongolia”, Korean Business Education Association, Seoul South Korea, 2014, 3-14p
 • “Mongolian Economic Situation and Possibility to Expand Logistical Cooperation with Northeast Asian Countries”, Ministry of Oceans and Fishers, Korea Maritime Institute, Korea Ports and Harbors Association, Seoul South Korea, 2015, 44-51p
 • “Монгол хэрэглэгчийн зан төлөвийн шинэлэг чиг хандлагууд”, Улаанбаатар дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг 8, Улаанбаатар хот, 2008 он, 107-114х
 • “Монгол хэрэглэгчийн зан төлөвийн онцлог хандлагууд”, Зүүн өмнөд Азийн эрдэмтэн, багш нарын олон улсын эрдэм шинжилгээний бичиг, Улаанбаатар хот, 2008 он, 246-253х
 • “Specific of Mongolian customer’s behavior”, Улаанбаатар дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг 9, Улаанбаатар хот, 2009 он, 15-25х
 • “Монгол-Солонгос улсын орлогын ялгаатай бүлгүүд дэх хэрэглэгчдийн харьцуулсан судалгаа”, доктор, профессор Б.Даваасүрэнтэй хамтарсан Монгол-Солонгос бизнес менежментийн эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар хот, 2010 он, 28-38х
 • “Монгол хэрэглэгчдийн орлогын ялгаа ба түүнд нөлөөлөгч хүчин зүйлс”, Улаанбаатар дээд сургуулийн эрдэм шинжилгээний бичиг, Улаанбаатар хот, 2010 он, 15-17х
 • “Монгол улсын орлогын ялгаатай бүлгүүд, тэдгээрийн өнөөгийн төлөв байдал”, МУИС-ийн 70 жилийн ой, ЭЗС-ийн 65 жилийн ойн хүрээнд зохион байгуулагдсан “Монгол улсын эдийн засаг-бизнесийн судалгаа” эрдэм шинжилгээний бичиг, Улаанбаатар хот, 2012 он, 265-281х
 • “Хэрэглэгчийн зах зээл дэх орлогын ялгаатай бүлгүүд, тэдгээрийн аж байдлын дүр төрх”, Монголд маркетинг хөгжсөний 20 жил, МУИС-ийн 70 жилийн ой, ЭЗС-ийн 65 жилийн ойд зориулсан “Маркетингийн хөгжил, бизнесийн орчин” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, Улаанбаатар хот, 2012 он, 147-162х
 • “Бага орлоготой өрхүүдийн мах, махан бүтээгдэхүүний хэрэглээний онцлог”, ХААИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг, 2012 он, 68-80х
 • “Дундаж орлоготой хэрэглэгчдийн хэрэглээний хэв маяг, онцлог”, Төрийн болон бизнесийн байгууллагын маркетингийн хөгжлийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бичиг, 2012 он, 103-112х
 • “Орлогын ялгаатай бүлгүүдийн мах, махан бүтээгдэхүүний хэрэглээний онцлог шинж байдал”, Төрийн болон бизнесийн байгууллагын маркетингийн хөгжлийн асуудлууд” сэдэвт эрдэм шинжилгээний бичиг, 2012он, 49-59х
 • “Өрхийн орлогыг нэмэгдүүлэх боломж” сэдвээр “Монгол гэр бүл” сурталчилгаа, сургалт, судалгааны арга зүйн улирал тутмын сэтгүүл, 2012.2 сар №1, 38-52х
 • “Орлогын ялгаатай бүлгүүдийн аж байдлын дүр төрх” сэдвээр Монгол гэр бүл” сурталчилгаа, сургалт, судалгааны арга зүйн улирал тутмын сэтгүүл, 2012.4 сар №4, 79-96х
 • “Дундаж орлоготой хэрэглэгчдийн хэрэглээний хэв маяг онцлог” сэдвээр “Монгол гэр бүл” сурталчилгаа, сургалт, судалгааны арга зүйн улирал тутмын сэтгүүл, 2013.6 сар №3, 71-87х
 • “Consumption pattern of income groups in the capital city of Mongolia”, Second international conference on “Natural resource and agricultural economics”, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013, 94-100p, Чехийн нэгдсэн улсын дотоод индекстэй
 • “Орлогын ялгаатай бүлгүүдийн хүнсний хэрэглээний онцлог, түүний бүтэц” сэдвээр, БШУЯ, Шинжлэх ухааны академи, Шинжлэх ухаан технологийн сан, Монголын залуучуудын эвлэлийн хороо нарын зохион байгуулсан нийгэм, хүмүүнлэгийн салбарын “Хүрэлт тогоот-2013” эрдэм шинжилгээний бичиг, 2013 он, 133-139х
 • “Consumption pattern of income groups in the capital city of Mongolia”, Second international conference on “Natural resource and agricultural economics”, Ulaanbaatar, Mongolia, 2013, 94-10
 • “Орлогын ялгаатай байдал, түүний онол арга зүй”, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн эрдмийн бичиг, 2013 он, 109-113х
 • “Хэрэглэгчдийн хэрэглээний бүтцийн судалгаа”, СЭЗДС-ийн 90 жилийн ойд зориулсан “Монголын нийгэм эдийн засгийн өнөөгийн байдал, тулгамдсан асуудлууд” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2013 он, 377-387х
 • “Улаанбаатар хотын хэрэглэгчдийн хэрэглээний ялгаатай бүлгүүдийн бүтцийн хэтийн төлөв байдал”, GIZолон улсын байгууллага, Institute for communal sustainability and development, Германы хамтын ажиллагааны байгууллага нарын хамтарсан “Нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2014 он, 146-151х
 • “Trend of  different consumption groups in capital city of Mongolia”, Korean Business Management education association, Seoul, South Korea, 2015, 91-99, БНСУ-н дотоод индекстэй
 • “Local economy and Agricultural development”, Third international conference on “Natural resource and agricultural economics”, Ulaanbaatar, Mongolia, 2014, 89-91p, Чехийн нэгдсэн улсын дотоод индекстэй
 • “Consumption pattern of Income Groups in the Capital City of Mongolia”, Монгол Улсын Их Сургууль, “Инноваци ба бизнес хөгжил” сэтгүүл, 2015 он, 67-78х
 • “Mongolian Economic Situation and Possibility to Expand Logistical Cooperation with Northeast Asian Countries”, Ministry of Oceans and Fishers, Korea Maritime Institute, Korea Ports and Harbors Association, Seoul South Korea, 2015 он
 • БНСУ, Монгол улсын эдийн засгийн хамтын ажиллагаа, Korea Ports and Harbors Association,БНСУ-ын жижиг дунд бизнес эрхлэгчдийн холбоо, 2015 он
 • Хэрэглээний ялгаатай бүлгүүдийн зарим хүнсний хэрэглээний онцлог шинж байдал, GIZолон улсын байгууллага, Institute for communal sustainability and development, Германы хамтын ажиллагааны байгууллага нарын хамтарсан “Нийгэм, эдийн засгийн тулгамдсан асуудлууд, шийдвэрлэх арга зам” олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал, 2015 он

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2009, 2012, 2013, 2014 Монгол улсын засгийн газар, Европын холбоо, Японулсын засгийн газрын хамтарсан “Тогтвортой амьжиргаа-2” төслийн хүрээнд Монгол улсын 21 аймагт “Дэд зээлдэгчдийн санхүүгийн боловсролыг дээшлүүлэх нь” сэдэвт цуврал сургалтад хэрэглэгчийн зах зээлийн талаарх мэдлэг өгөх зорилгоор сургагч багш
 • 2012 Монгол улсын Засгийн газар, Швейцарын хөгжлийн агентлагийн “Тогтвортой бичил уурхай” төслийн иргэдэд зах зээлийн болон санхүүгийн боловсрол олгох сургалтад, Баруун аймгууд, Зүүн болон төвийн бүсийн зарим аймгуудад сургагч багш
 • 2013 ADRA-Монгол олон улсын байгууллагын “MEAL” төсөлд судлаач
 • 2013 Монгол улсын эрчим хүчний яамны “Эрчим хүчний хэмнэлт, үр ашгийн судалгаа”-ны төсөлд судлаач
 • 2008  “Bridge” группийн “Everyday” супермаркетын бизнес төлөвлөгөөний “Kanebo” брендийн борлуулалтын судалгаа
 • 2010 Үндэсний үйлдвэрлэгч “Bagro” брендийн хэрэглэгчдэд нөлөөлөх идэвхжүүлэлтийн нөлөөлөл болоод борлуулалтын цэг дэх бараа хангалтын судалгаа
 • 2010 Монгол, Солонгос хэрэглэгчийн хэрэглээний ялгаатай байдлын судалгаа
 • 2011  “Doctor auto service” компаний үйлчлүүлэгчдийн сэтгэл ханамжийн тандалтын судалгаа
 • 2012  “Дундаж орлоготой хэрэглэгчдийн хэрэглээний хэв маягийн судалгаа”