Доктор

Т.Булган

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

 • Макро эдийн засаг
 • Ахисан түвшний макро эдийн засаг
 • Эконометрик
 • Менежментийн эдийн засаг
 • Үйлдвэрийн эдийн засаг
 • Эдийн засгийн судалгаа, шинжилгээ
 • Санхүүгийн эконометрик

БОЛОВСРОЛ

 • 2016  Бизнесийн удирдлагын доктор, Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль
 • 2008-2010 Эдийн засгийн ухааны магистр, Математикийн сургууль, МУБИС
 • 2004-2008 Эдийн засгийн математикч, Математикийн сургууль, МУБИС

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

 • 2011-одоо ОУУБИС-ийн Эдийн засгийн тэнхимд ахлах багш
 • 2008-2010 УБИС-ийн Бизнесийн удирдлагын тэнхимд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ 

 • 2020 БМИҮЗ-ийн “Мэргэжлийн шинжээч”-ийн сургалт
 • 2020 МУБИС-ийн зохион байгуулсан ”Дээд боловсролын чанарын асуудлууд” сургалт, хэлэлцүүлэг
 • 2016 Эдийн засаг бизнесийн дээд сургууль “Eviews” програмын сургалт
 • 2013-2014 МУИС-ийн “Институциональ эдийн засаг” сэдвийн дор зохион байгуулагдсан эдийн засгийн багш нарын сургалт, заах аргазүйг дээшлүүлэхэд чиглэсэн сургалт
 • 2009 МУИС, МУБИС-ийн хамтарсан “Дээд боловсролын байгууллагын багшийн хөгжил” судалгааны арга зүйн кластер сургалт
 • 2009-2010 МУБИС “Дээд боловсрол-багшийн шинэчлэл” сэдвийн дор явагдсан багшийн мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
 • 2008-2009 БСШУЯ-ны харъяа Боловсролын хүрээлэнгийн багшлах эрхийн сургалт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ 

 • Хөдөлмөрийн үр өгөөжийнг тооцох
 • Үйлдвэрийн эдийн засгийн шинжилгээ
 • Бизнесийн удирдлагын асуудлууд

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД

 • 2021 “Монголын эдийн засгийн их тайлбар толь”, ШУА-ийн эрдэмтдийн хамтын бүтээл  
 • 2021 A comparative study on levels of human capital in Mongolia, “Quality assurance in higher education” International conference-2021
 • 2016 “Хүмүүн капиталд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа”,  “Хүмүүн баялагийн хөгжил” сэдэвт улсын менежментийн 4-р олимпиад 
 • 2016 “Хүмүүн капиталын үр дүнг тооцох” сэдэвт өгүүлэл, Менежмент сэтгүүл   
 • 2015 “Их сургуулийн багшийн үр өгөөжид нөлөөлөгч хүчин зүйлс” сэдэвт илтгэл, “Дээд боловсролын шинэчлэлийн асуудлууд” багш судлаачдын эрдэм шинжилгээний бага хурал
 • 2015  “Хүмүүн капиталын онол, арга зүйн судалгаа” сэдэвт өгүүлэл, ОУУБИС-ийн 20 жилийн ойн эмхтгэл
 • 2015  “Assessment on ethical work climate in financial sector of Mongolia” сэдэвт ЭШ-ний өгүүллэл, Ж.Нарантунгалаг, А.Одгэрэл нарын хамтаар, Institute of Finance and Economics, International Journal of Management сэтгүүл
 • 2014  “Influences at Economic Growth “ сэдэвт өгүүлэл, On the Direction of Deregulation Policy for the Economic Cooperation between Korea and Mongolia ОУ-ын хурлын эмхтгэл
 • 2013  “Хүмүүн капиталд нөлөөлөгч хүчин зүйлсийн судалгаа” сэдэвт өгүүлэл, ХИС-ийн докторант, магистрантуудын бүтээлийн эмхтгэл
 • 2012  “Эдийн засгийн өсөлтөнд хүмүүн капиталын үзүүлэх нөлөөллийн судалгаа” сэдэвт өгүүлэл, УБИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг №1, МУБИС-ын багш нарын эрдэм шинжилгээний бичиг №31
 • 2010 “Монгол улсын дээд боловсрол ба хөгжлийн гарц” сэдэвт өгүүлэл, Монгол-Солонгосын бизнес менежментийн эрдэм шинжилгээний хурлын эмхтгэл