Багш

М.Болормаа

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Үндсэн хуулийн эрх зүй
 • Захиргааны эрх зүй
 • Хөдөлмөрийн эрх зүй
 • Татварын эрх зүй

БОЛОВСРОЛ:

 • 2001-2005 Сутай дээд сургуульд хууль зүй судлал мэргэжлээр бакалавр
 • 2006-2008 Монголын үндэсний дээд сургуульд хууль зүйн магистр

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2011-2013 Монголын Үндэсний дээд сургуульд багш
 • 2013-2018 Эдийн Засгийн Үндэсний дээд сургуульд багш
 • 2018 оноос ОУУБИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн эрх зүйн тэнхимд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2008 Багшлах эрх, Боловсрол хүрээлэн
 • 2013 Хүний нөөц, Хүний нөөцийн удирдлага шинэчлэлийн академи

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Захиргааны эрх зүй
 • Үндсэн хуулийн эрх зүй

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Монгол улсын зам тээврийн ослын “Хар цэг”-ийн судалгаа 2020 он
 • Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн криминологи судалгааны тайлан (2018-2020) 2020 он
 • Эрдэм шинжилгээний илтгэл – 3