Ахлах багш

Б.Балжин

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Растер график
 • График дизайны үндэс
 • Гэрэл зураг – видео график
 • Хэвлэлийн дизайн
 • Корпорейт дизайн
 • Хөдөлгөөнт график
 • Мултимедиа I, II
 • Мултимедиа дизайны төсөл

БОЛОВСРОЛ:

 • 2005-2009 МУБИС Дүрслэх урлаг технологийн сургууль, Урлаг судлалын магистр
 • 1999-2004 МУБИС Дүрслэх урлаг технологийн сургууль, Дүрслэх урлаг-Дизайны багш 

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2004 оноос Дизайны тэнхимд багш, Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль
 • 1994-1998 Линотипч, Дорнод –Дөл ТӨҮГ хэвлэлийн үйлдвэр

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Урлаг судлал

Голлох бүтээлүүд:

 • 2009  “Хэвлэлийн дизайны шийдэлд агаар-хоосон зай нөлөөлөх нь” Б.Балжин, УБ хот
 • 2010  “График дизайны дүрслэлийн элементүүд” /гарын авлага/, Б.Балжин, Уб хот
 • 2010  “Монгол сэтгүүлийн дизайны харьцуулсан судалгаа”, Б.Балжин, УБ хот
 • 2011  “Фирмийн хэв маяг” /гарын авлага/, Б.Балжин, Ред. Г.Энхбаатар, УБ хот
 • 2012  “Монголын сэтгүүлийн дизайны хөгжлийн асуудалд”, Б.Балжин, УБ хот
 • 2014  “Сэтгүүлийн дизайн” /гарын авлага/, Б.Балжин, Ред. Ж.Төмөрбат, УБ хот
 • 2015  “Монгол бичгийн зарим дурсгалын зохиомжийн тигд хийсэн ажиглалт”, Б.Балжин, УБ хот
 • 2019  ОУУБИС-ийн 2020-2021 оны элсэлтэд зориулсан тайлбарт видео, Б.Балжин, Э.Эрдэнэтулга
 • 2019 “Балбар” ХХК-ийн лого дизайн, брэндийн иж бүрдэл, Б.Балжин
 • 2019 Д.Сайхансувд “Хар зураг – Байгуулалт” номын эх бэлтгэл, Б.Балжин
 • 2022  Ж.Төмөрбат “Монгол хээ угалз” номын эх бэлтгэл
 • 2022 Д.Сайхансувд “Уран бичлэг” ном болон дасгал ажлын дэвтэрийн эх бэлтгэл, дизайны шийдэл