Ph.D.

Ө.Байгаль

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

БОЛОВСРОЛ:

 • 2001 БДС-ийг Сэтгэл судлаач- багшийн мэргэжлээр суралцаж төгссөн.
 • 2002-2004 МУБИС-ийн Сэтгэл судлалын магистр хамгаалсан.
 • 2011-2016 МУЭИС-ийн Боловсрол судлал докторын зэрэг хамгаалсан.

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2001-2004 Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сумын “Дэлгэрмөрөн цогцолбор сургууль”
 • 2004-2005 БГД “Гэгээрэл хөгжлийн төв”
 • 2005-2009 “Нийгмийн Ухааны Дээд Сургууль”-д Сэтгэл судлалын багш
 • 2009-одоог хүртэл ОУУБИС-д багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2012 “СӨҮЛ-ийн Эмэгтэйчүүдийн Их сургууль”-д мэргэжил дээшлүүлэх сургалт
 • 2013 МУ-ын Дээд Шүүх, Монголын Өмгөөлөгчдийн Холбоо, Жайка, Хууль Зүйн Үндэсний Хүрээлэнгээс явуулсан “Эвлэрүүлэн зуучлах үйлчлэл” сургалт
 • 2018-2019 БНСУ-ын “Сэтгэц засал”-ын төвүүдийн үйл ажиллагаатай танилцах сургалт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Гэр бүлийн сэтгэл судлал, өсвөр насны хүүхдийн сэтгэл зүйн  онцлог, мэргэжил сонголтын сэтгэл зүйн асуудал

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

 • Аав-Ээж-Би өөрийгөө оношлох тест  Ө.Байгаль, Б. Нандинцэцэг УБ.,2019
 • Хүүхдийн зан байдлыг сайжруулах сэтгэц заслын үндсэн арга, техник Ө.Байгаль, Б. Нандинцэцэг УБ.,2019
 • Өсвөр насны хүүхдийн онцлог, ажиллах аргазүй. УБ.,2016 /Хамтын бүтээл/
 • Эцэг эхчүүд хүүхдээ тус тусдаа өсгөх нь /Орчуулгын ном хянан тохиолдуулсан/ 2014 он
 • “Гэр бүлийн харилцааны зарим асуудал” Ө.Байгаль, Б.Нандинцэцэг, 2012 он

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 2010-2011 БСШУЯ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан “Эцэг, эх-Хүүхэд-Харилцаа” төслийн сургалтанд доорх аймаг, сумуудын “ЦЭЦЭРЛЭГИЙН БАГШ, ЭЦЭГ ЭХИЙН ТӨЛӨӨЛӨЛ”-д сургагч багш
 • 2010 Хөвсгөл аймаг, Мөрөн сум, Цагааннуур сум
 • 2011 Увс аймаг, Улаангом сум, Хяргас сум
 • 2011 Баян-Өлгий аймаг, Дэлүүн сум, Цэнгэл сум
 • 2011 Ховд аймаг, Булган сум, Дөргөн сум Баруун аймаг, Нийслэлийн дүүргүүдийн “Эцэг, эхэд зөвлөгөө өгөх төв”- ийн арга зүйчдийг мэргэжил дээшлүүлэх сургалтын сургагч багш
 • 2013 НАХНХЯ, ХТҮГ, НҮБ-ын Хүүхдийн сан хамтарсан төсөл, “Өрхийг чадваржуулах нийгмийн ажлын аргазүйн сургалт”-ын сургагч багш
 • 2013 ДЗОУБ-ын “Нийгмийн ажилтанг чадваржуулах” сургалтын сургагч багш
 • “Шилжилт хөдөлгөөн ба орцны гэр бүл”-ийн төсөл
 • Хан-Уул дүүрэг, Баянзүрх дүүрэг, Сонгино хайрхан дүүрэг, Чингэлтэй дүүргүүдэд орцонд амьдардаг хүмүүсийг чадваржуулах сургалтын сургагч багш
 • 2017 Хөвсгөл аймгийн Засаг дарга, “Хүүхэд, гэр бүл хөгжлийн газар”-тай хамтран Мөрөн сум, Шинэ идэр, Галт, Жаргалант сумуудын нийт 3000 гаруй эцэг эхчүүдэд “Хүүхдийн сэтгэл зүйн онцлог-эерэг аргаар хүмүүжүүлэх нь” сэдэвт лекц