Ph.D, Дэд профессор, МУ-ын гавьяат багш

Х.Баавгай

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Гэр бүлийн ёс зүй

БОЛОВСРОЛ:

 • 1984 УБДС-ийн Түүх, нийгмийн ухааны багш, пионерын удирдагч
 • 2001 МУБИС-ийн Боловсрол судлалын магистр

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 1984-1990  Олон улсын хүүхдийн Найрамдал төвд бүлгийн удирдагч, арга зүйч, ахлах удирдагч
 • 1990-1991  Монголын Хүүхдийн байгууллагын төв зөвлөлд арга зүйч, зохион байгуулагч
 • 1991-1995  Хүүхдийн “Итгэл” төвд захирал
 • 1995-2004  Монголын Скаутын Холбоонд Ерөнхий нарийн бичгийн дарга, Ерөнхий удирдагч
 • 2005-2012  Хүүхдийн төлөө Үндэсний төвд мэргэжилтэн
 • 2012-2014  Хүүхэд, гэр бүлийн хөгжлийн газар Гэр бүлийн хөгжлийн газрын дарга
 • 2014-2016  Хүн Амын хөгжил, нийгмийн хамгааллын яаманд Гэр бүлийн хөгжлийн хэлтсийн дарга
 • 2017-2020  Гүүд Нейборс Олон улсын байгууллагад зөвлөх
 • 2019-одоо  ОУ-ын Улаанбаатарын их сургуульд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 1996, 1999, 2005  Япон, Энэтхэг, АНУ-д скаутын тэргүүлэх удирдагчдийн семинар /Top leader summit/ 
 • 2013  Турк улсад бага насны хүүхдийн хөгжлийн асуудлаар.
 • 2014  БНСУ-д нийгмийн халамж, хамгааллын суурь үйлчилгээ.
 • 2016  Индонез улсад удирдах ажилтны мэргэших сургалт

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Хүүхэд, гэр бүл судлал

Голлох бүтээлүүд:

БИЕ ДААСАН БҮТЭЭЛ

 • Скаутын хөдөлгөөн УБ, 2002 он                                                                 
 • Хөгжлийг хөтлөхүй УБ, 2014 он 
 • Хүүхдийн эрх, хамгааллын нэр томьёоны тайлбар толь УБ, 2017 он

ХАМТЫН БҮТЭЭЛ

 • Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийн гарын авлага УБ, 2017 он
 • Хүүхдийн эрх, хамгаалал судалгаа УБ, 2017 он
 • Гэр бүлийн харилцаа, тулгамдсан асуудал УБ, 2017 он
 • Сургуульд суурилсан нийгмийн ажлын арга зүй УБ., 2019 он
 • Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны гишүүдэд зориулсан гарын авлага УБ, 2019 

РЕДАКТОРЛАСАН БҮТЭЭЛ

 • Хүүхдийг сургуульд бэлтгэх нь УБ, 2017 он
 • Гэр бүлийн хөгжлийн асуудал УБ, 2016 он
 • Хүүхэд харагч нарт зориулсан гарын авлага УБ, 2017 он
 • Бага насны хүүхдийн хөгжлийг дэмжих гарын авлага УБ, 2017 он

Төрийн хууль, тогтоомж, хөтөлбөр, бодлогын баримт бичиг боловсруулах “Ажлын хэсэг”-т ажилласан байдал                 

 • НҮБ-ын Хүүхдийн эрхийн тухай конвенцын “Мэдээлэл хүргүүлэх журмын тухай”  
 • Нэмэлт протоколыг соёрхон батлах тухай хууль. 2015 он.
 • Хүүхдийн эрхийн тухай хууль. 2016 он.
 • Хүүхэд хамгааллын тухай хууль. 2016 он.
 • Гэр бүлийн тухай хуулийн шинэчилсэн найруулга. 2016 он.
 • Хүүхэд харах үйлчилгээний тухай хууль. 2015 он.
 • Хүүхдийн хөгжил хамгааллын Үндэсний хөтөлбөрийн төсөл. 2016 он.
 • “Эх орон-36”, “Миний гэр бүл” хөгжлийн хөтөлбөрүүдийн арга зүй. 2014 он.
 • “Манай гэр бүл” хөгжлийн хөтөлбөр. УБ., 2020 он                              

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ ХӨТӨЛБӨРҮҮД:

 • 1996 Хүүхдийг хөгжүүлэх “Солонго” төв  төсөл Японы ЭСЯ, ( төслийн удирдагч)    
 • 1999 “Нийгмийн Хөгжлийн Аян” төсөл НҮБ-ын  Хүүхдийн Сан, (төслийн удирдагч)
 • 2001-2003 Хөдөлмөр эрхэлж байгаа хүүхдүүдэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааны хөтөлбөр  ОУХБ/АЙПЕК Хөтөлбөрийн газар, ( төслийн удирдагч)
 • 2000-2003 “Монголын өсвөр насны охид (хөвгүүд)-ийн нөхцөл байдлыг сайжруулах нь”  төсөл НҮБ-ын Хүүхдийн сан, ( төслийн удирдагч)
 • 2004 “Солонго” төсөл Данийн Скаутын Байгууллага, (төслийн удирдагч)
 • 2005 “Багийн эмчийн цүнх” төсөл НҮБ-ын Хүн амын сан, ( төслийн удирдагч)
 • 2007  Хүүхдийн оролцоог дэмжих төсөл НҮБ-ын Хүүхдийн сан (төслийн удирдагч)
 • 2015  Хүүхэд харагчдыг бэлтгэх, чадавхжуулах төсөл. ГНОУБ, (төслийн зөвлөх)
 • 2016  Хүүхдийн эрхийн улсын байцаагчийг бэлтгэх, чадавхжуулах төсөл. ГНОУБ, (төслийн зөвлөх)