Багш

Б.Ариунтулга

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД

  • Монголын түүх

БОЛОВСРОЛ

  • 2010-2012 МУИС, НШУС, Археологийн шинжлэх ухааны магистр
  • 2006-2010 МУИС, НШУС, Археологич, түүхийн багш

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ

  • 2013 оноос Түүхийн багш, ОУУБИС
  • 2012-2013   Гэрээт багш, ОУУБИС
  • 2011-2012   Гэрээт багш, ШУТИС
  • 2010-2011   Гэрээт багш, Шихихутаг их сургууль

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ

  • Монголчуудын эртний хувцас, Хүрлийн үеийн хадны зураг, Эртний хүний төрх сэргээлт

ОРОЛЦОЖ АЖИЛЛАСАН ТӨСӨЛ, ХӨТӨЛБӨРҮҮД

  • 2013 ХЭРЛЭН 2013 хээрийн судалгааны төсөл, Хээрийн судалгааны ангийн ахлах судлаач
  • 2009-2016 ДОРНОД МОНГОЛ археологи, антропологийн судалгааны төсөл, Хээрийн судалгааны ангид судлаач, Судалгааны тайлан, сэтгүүлийн эмхтгэгч