Ахлах багш

П.Анхмаа

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Эрүүгийн эрх зүй
 • Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх эрх зүй
 • Хүний эрх

БОЛОВСРОЛ:

 • 2008-2010  Хууль зүйн магистр, ХУИС-ийн харьяа Билиг дээд сургууль, УБ хот 
 • 2003-2007  Эрх зүйн бакалавр, Цагдаагийн академи, УБ хот
 • 1997-1999  28-р сургууль , бүрэн дунд, УБ хот 
 • 1989-1997  48-р дунд сургууль, бүрэн бус дунд, УБ хот

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2010.10-2011.09 Халх Журам хууль зүйн дээд сургуульд багш
 • 2011.09-2012.09 Монголын Үндэсний дээд сургуульд багш
 • 2012.09-2013.01 Улаанбаатар Эрдэм Судлал дээд сургуульд багш
 • 2013.01 сараас ОУУБИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн эрх зүйн тэнхимд багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2010 Багшлах эрх, МУИС ШУС
 • 2012 Эвлэрүүлэн зуучлал, МУИС
 • 2013 Заах арга зүй, Хууль зүйн яам
 • 2013 Багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • 2015 Хуульч, Монголын хуульчдын холбоо
 • 2016 Хууль зүйн сургуулийн багшийн мэргэжил дээшлүүлэх, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн
 • 2018 Насанд хүрэгчдийн сургалт, түүний онцлог, сургалтын идэвхитэй арга, Хууль зүйн их дээд сургуулийн багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт, Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Эрүүгийн эрх зүй

ГОЛЛОХ БҮТЭЭЛҮҮД:

Сурах бичиг, гарын авлага

 • П.Анхмаа Олон Улсын нийтийн эрх зүй гарын авлага. Уб. 2013
 • П.Анхмаа. Татвар төлөхөөс зайлсхийх гэмт хэрэг гарын авлага. Уб.2017.
 • П.Анхмаа. Эрдэм шинжилгээний илтгэлийн эмхтгэл. Уб.2017.

Эрдэм шинжилгээний илтгэл – 8

Хамтарсан судалгаа:

 • Гэр бүлийн хүчирхийлэл үйлдэх гэмт хэргийн криминологи судалгааны тайлан (2018-2020) 2020 он