багш

А.Амаржаргал

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Сувилахуйн үндэс 
 • Сувилгааны үйл ажиллагаа 
 • Хөнгөвчлөх сувилахуй 
 • Шүүмжлэлт сэтгэлгээ ба асуудлыг шийдвэрлэх арга зүй

БОЛОВСРОЛ:

 • 2013 онд УБИС-ын Сувилахуйн бакалавр 
 • 2017 онд Этүгэн их сургууль, Сувилахуйн магистр

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 2013-2018  Халдварт өвчин Судлалын Үндэсний Төвд сувилагч 
 • 2018-одоо  ОУУБИС-ийн Сувилахуйн тэнхимд дадлагажигч багш, багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2016-2017 “Халдварт өвчний сувилахуй” мэргэшүүлэх курс 
 • 2019  БСШУЯ, Боловсролын Хүрээлэн, Багшлах эрх 
 • 2019-2020 “Хөнгөвчлөх сувилахуй” мэргэшүүлэх курс 

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Сувилахуйн боловсрол 
 • Халдварт өвчний сувилахуй

Голлох бүтээлүүд:

 • Танилцах дадлагын удирдамж 2019 он 
 • Хөнгөвчлөх сувилахуйн дадлагын удирдамж 2020 он
Эрдэм шинжилгээ:

Олон улсад 

 • Poster presentation: Current condition of infectious disease in Ulaanbaatar:   Forms and methods of social work in                  different spheres of activity 2018 

Дотоодод

 • Халдварт өвчний өнөөгийн байдал –  2018 он ЭШ өгүүлэл 
 • Эрүүл мэндэд өглөөний цайны нөлөө: сувилагч нар өглөөний цайгаа тогтмол уудаг уу?   Сувилахуй, Анагаах                  ухааны боловсрол судлалын эрдмийн чуулган  2018 он 
 • Сувилагч нарын ажлаас халшрах хамшинж – 2021 он ЭШ илтгэл, өгүүлэл