Ахлах багш

Л.Алтантуяа

ЗААДАГ ХИЧЭЭЛҮҮД:

 • Англи хэл

БОЛОВСРОЛ:

 • 1978-1988   77-р дунд сургууль, бүрэн дунд боловсрол
 • 1994-1998   Гадаад Хэлний Дээд Сургууль, Орос-Англи хэлний орчуулагч мэргэжлийн бакалавр
 • 2000-2002   Хүмүүнлэгийн Ухааны Их Сургууль, Хүмүүнлэгийн Ухааны Магистр

ХӨДӨЛМӨР ЭРХЛЭЛТ:

 • 1998-2000  “Оюу” Гадаад хэлний дээд сургууль, Англи-Орос хэлний багш
 • 2001-2007   Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Орос-Англи хэлний багш
 • 2008-одоо   Олон Улсын Улаанбаатарын Их Сургууль, Англи хэлний багш

МЭРГЭЖИЛ ДЭЭШЛҮҮЛСЭН БАЙДАЛ:

 • 2004  Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Анагаах ухааны боловсрол судлал
 • 2004  МУИС, Орос хэл заах арга
 • 2007  Эрүүл Мэндийн Шинжлэх Ухааны Их Сургууль, Англи хэл заах арга
 • 2011  “Сантис” сургалтын төв, IBT-TOEFL-д бэлтгэх курс
 • 2014  “Цо багш” сургалтын төв, Англи хэлний гүнзгий шат
 • 2016  Deseret International Charities олон улсын энэрлийн байгууллага, Англи хэл заах арга
 • 2017  МУИС, Их, дээд сургуулийн сургалтын технологи, сэтгэл судлал
 • 2019  Шинэ Монгол бүрэн дунд сургууль, “LCC International University” их сургууль, “Research-based Communicative Teaching of Pronunciation” Англи хэлний заах аргын семинар

СУДАЛГААНЫ ЧИГЛЭЛ:

 • Хэл шинжлэл

Голлох бүтээлүүд:

СУРАХ БИЧИГ, ГАРЫН АВЛАГА

 • 2019  Introduction to English linguistics
 • 2012  Public Health Book
 • 2011  Nursing English
 • 2010  Test your grammar
 • 2011   Learning English Vocabulary
 • 2004  Учебник русского языка. Мы изучем русские падежи

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭНИЙ ӨГҮҮЛЭЛ

 • 2020  “Эмнэлгийн нэр томъёо заах аргын асуудалд” Гадаад хэл заах аргын асуудал
 • 2018  “The structure of medical terms of Greek and Latin origin” МУЭИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг
 • 2017   “Орос, монгол хэлний талархах үйлийн фрейм, слотын бүтэц” МУЭИС-ийн Эрдэм шинжилгээний бичиг
 • 2016   “Эмнэлгийн нэр томьёоны олон тоонд хийсэн судалгаа” Монголын Сувилагчдын Нийгэмлэгийн 20 жилийн ойд зориулсан Сувилахуйн эрдэм шинжилгээний хурал – 2016-д
 • 2016   “Эмнэлгийн нэр томъёоны бүтцийн судалгаа” ОУУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний нэгдсэн хурал
 • 2014   “Nursing education and professor’s image” “85th anniversary of nursing school and the 3rd international nursing conference. Healthcare and nursing: new challenge for the global standard” Олон улсын эрдэм шинжилгээний хурал  
 • 2014   “Багшийн имиджид нөлөөлөх хүчин зүйлийн судалгаа” УБИС-ийн Байгалийн ухааны салбарын багш нарын эрдэм шинжилгээний хурал
 • 2011   “Хэлэх үйл дискурсын нэгж болох нь” ХИС, Эрдэм шинжилгээний бичиг