Оюутнууд IRIM судалгааны байгууллагын үйл ажиллагаатай танилцлаа.

ОУУБИС-ийн Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн Социологи (Гэр бүл) хөтөлбөрийн 1,2,3 -р ангийн оюутнуудад  практик дээрх мэргэжлийн үйл ажиллагааг нь таниулах зорилгоор IRIM судалгааны байгууллагатай танилцах ажлыг зохион байгууллаа. 2022 оны 10 сарын 26,27-ны өдрүүдэд IRIM судалгааны төвийн үйл ажиллгааатай танилцаж, лекцэнд суун сонирхсон асуултууддаа хариулт авлаа.