2022-2023 оны хичээлийн жилд бакалаврын оюутан элсүүлэх журам батлагдлаа.

ОУУБИС-ийн “2022-2023 оны хичээлийн жилд бакалаврын оюутан элсүүлэх журам” Ерөнхий захирлын 2022 оны 05 сарын 30-ний өдрийн A/40 тоот тушаалаар батлагдлаа. Уг журмын 4.2-т дараах тохиолдолд сургалтын тэтгэлэгтэй элсүүлнэ гэж заасан нь ЭЕШ-ын 2 хичээлийн дундаж оноогоор тооцож бүтэн жилийн тэтгэлэг олгох тухай заалт юм. 

ЭЕШ 480-499
0%
ЭЕШ 500-599
0%
ЭЕШ 600-649
0%
ЭЕШ 650-800
0%

Элсэлтийн журам