ОУУБИС-ийн байгууллага, хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл

Олон Улсын Улаанбаатар Их Сургууль нь байгууллагын 3 удаагийн магадлан итгэмжлэлд орж, ахиц дэвшлийн үнэлгээ хийлгэсэн. 10 хөтөлбөр нь хөтөлбөрийн магадлан итгэмжлэл хийгдсэн. 7 хөтөлбөр урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд орсон.

Магадлан итгэмжлэгдсэн 10 хөтөлбөр

 • Аялал жуулчлалын менежмент
 • Гадаад хэлний орчуулга-Англи хэл
 • Гадаад хэлний орчуулга-Солонгос хэл
 • Интерьер дизайн
 • Маркетинг
 • Нийгмийн ажил
 • Програм хангамж
 • Санхүү
 • Сувилахуй

Урьдчилсан магадлан итгэмжлэлд орсон 7 хөтөлбөр

 • Сувилахуй (E09130101) – 2018.04.19 №08 тоот комиссын тогтоолоор
 • Боловсрол судлал (E01110101) – 2020.04.15 №83 тоот комиссын тогтоолоор
 • Сэтгэл судлал (D031301) – 2020.04.15 №83 тоот комиссын тогтоолоор
 • Олон улс, орон судлал (E02220301)- 2022.03.31 №34 тоот комиссын тогтоолоор
 • Олон улсын харилцаа (D031202) – 2022.03.31 №34 тоот комиссын тогтоолоор
 • Нийгмийн ажил (Е09230102) – 2022.03.31 №34 тоот комиссын тогтоолоор
 • Санхүү (Е04120101) – 2022.03.31 №34 тоот комиссын тогтоолоор

Эх сурвалж: Боловсролын Магадлан Итгэмжлэлийн Үндэсний Зөвлөлийн дэд дарга, ажлын албаны захирлын илтгэлээс