"Өөрийгөө нээхүй" цуврал лекц

ОУУБИС-ийн дотуур байрны оюутнуудад өөрийгөө хөгжүүлэх цуврал лекцүүдийг 2021 оны 11 сарын 11-ээс эхлэн зохион байгуулж эхэллээ.

ОУУБИС-ийн Оюутны алба, Оюутанд зөвлөгөө өгөх төв