Эрх зүйн магистрантууд орон нутгаас ирж хичээллэж байна.

Төгсөлтийн дараах сургуулийн Хэнтий аймгаас элсэн суралцаж байгаа Эрх зүйн 2-р курсын магистр оюутнууд  УБ хотод ирж танхимаар хичээллэж байна.  Магистрантуудтай Хууль зүйн сургуулийн захирал доктор, дэд профессор Ю.Бадамханд, Магистр, доктор оюутны сургалтын албаны дарга доктор, дэд профессор Х.Сэлэнгэ нар уулзалт зохион байгуулж, судалгааны ажлын талаар чиглэл, зөвлөмж өглөө. 

Магистр, доктор оюутны сургалтын алба