2021-2022 оны хичээлийн шинэ жилийн онлайн нээлтийн үйл ажиллагаа