ОУУБИС-ийн төгсөгчдийн дипломыг Монгол шуудангаар хүргүүллээ.

Монгол Улсын Засгийн Газар, БШУЯ, УОК-оос ирүүлсэн зөвлөмжийн дагуу ОУУБИС-ийн 25 дахь төгсөлтийн үйл ажиллагааг онлайнаар зохион байгуулж, төгсөгчдийн диплом, энгэрийн тэмдэгийг баталгаат шуудангаар хүргүүллээ.

COVID-19 халдвараас урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээний хүрээнд ОУУБИС-ийн 2020-2021 оны хичээлийн жилийн сургалтын үйл ажиллагаа бүрэн онлайнаар явагдаж, хаврын улиралд бакалаврын зэрэгтэй 355, магистрын зэрэгтэй 32, нийт 387 оюутан төгслөө.