Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

"Cloud University" системийн 3 сарын туршилт эхэллээ.

ОУУБИС нь 2010 оноос “Kit Korea” ХХК-тай хамтын ажиллагааны гэрээний үндсэн дээр Их сургуулийн удирдлага мэдээллийн системийг нэвтрүүлж өнөөг хүртэл ашиглаж байна. Уг системийн хөгжүүлэлт, засвар үйлчилгээ, системийн нэмэлт өөрчлөлтийг уг компани хариуцан ажилладаг. 

2021 оны 6 сарын 1-ээс “Cloud University” удирдлага мэдээллийн системийг туршилтын журмаар 3 сарын хугацаанд ашиглахаар гэрээ хийгдлээ. Туршилтын хугацаанд бакалаврын болон ахисан түвшний сургуулийн сургалтын албаны мэргэжилтнүүдээс гадна цөөн тооны багш, оюутнуудыг оролцуулж уг систем бидний ажилд хэр нийцтэй болохыг тодорхойлох юм. Иймд профессор багш, оюутнууд сайн дураараа идэвхтэй оролцоно уу.