БМИҮЗ-ийн мэргэжлийн шинжээчид ажиллаж байна.

ОУУБИС-ийн “Аялал жуулчлалын менежмент”, “Интерьер дизайн” мэргэжлийн хөтөлбөрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийж, дүгнэлт гаргах шинжээчдийн багууд 5 сарын 19-20 өдрүүдэд ажиллаж байна.

“Аялал жуулчлалын менежмент” бакалаврын хөтөлбөрийн мэргэжлийн шинжээчдийн бүрэлдэхүүн:

Ахлагч:

Доктор М.Батцэнгэл (МУИС-ийн Шинжлэх Ухааны сургуулийн Газарзүйн тэнхимийн эрхлэгч)

Гишүүд:

Доктор С.Хадбаатар (МУБИС-ийн Газарзүйн тэнхимийн эрхлэгч)

С.Эрдэнэхүү (Монголын хоол боловсруулах үйлдвэрлэл, үйлчилгээний мэргэжлийн боловсролын академийн ерөнхийлөгч)

  

“Интерьер дизайн” бакалаврын хөтөлбөрийн мэргэжлийн шинжээчдийн бүрэлдэхүүн:

Ахлагч:

Доктор Ц.Батсайхан (ШУТИС-ийн ҮТС-ийн Дизайны салбарын эрхлэгч)

Гишүүд:

Доктор Д.Уранчимэг (СУИС-ийн Дүрслэх Урлагийн сургуулийн захирал)

Доктор З.Баярмагнай (МУБИС-ийн Багшийн сургуулийн Урлаг боловсролын тэнхимийн багш)