Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим оюутнуудад зориулсан нэгдсэн лекцийг амжилттай зохион байгуулж байна.

 Сүүлийн үед КОВИД-19 цар тахал нь хүмүүсийг гадаад орчноос тусгаарлах, хоорондын зай барих, нийгмийн харилцааны идэвх, өдөр бүрийн дадал болсон орчныг алдагдуулах зэргээр нөлөөлж байна. Иймээс тус тэнхим оюутнуудаа идэвхжүүлэх, мэргэжлийн чиг баримжааг нь сайжруулах зорилгоор цуврал лекцийг зохион байгуулж байна.

Сургалт 2021 оны 10 дугаар сарын 26 ны өдрөөс эхлэн 12 дугаар сарын 7 ны өдрийг  хүртэл долоо хоног бүрийн мягмар гаригт 14:00 цагт А-123 тоотод танхим хэлбэрээр явагдаж байна.