“Маркетинг” бакалаврын хөтөлбөрийн “Ахиц дэвшлийн тайлан”-д дүгнэлт өгөхөөр БМИҮЗ-ийн мэргэжлийн шинжээч доктор, профессор Я.Отгонсүрэн, БМИҮЗ-ийн Магадлан итгэмжлэл хариуцсан шинжээч доктор С.Бадамцэцэг нар 2022 оны 11-р сарын 25-ны өдөр манай сургууль дээр ажиллаж байна.