Эдийн засгийн тэнхим “Шинэ оюутан хүлээн авах өдөрлөг” үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

2021 оны 11 сарын 7-ний өдөр 2021-2022 оны хичээлийн жилд Эдийн засаг мэргэжлээр элсэн орсон оюутнуудаа хүлээн авч тэнхимийн нийт оюутнуудыг хамруулсан спортөдөрлөгийг амжилттай зохион байгууллаа. Тус өдөрлөгөөр сагсан бөмбөгийн төрөлд 2-р баг, волейболын төрөлд 3-р баг тус тус нэгдүгээр байрыг эзэллээ. 

 ОУУБИС-ийн Эдийн засгийн тэнхим