Англи хэлний тэнхимийн дэргэд TOASTMASTERS клуб нээх үйл ажиллагааг зохион байгууллаа.

Англи хэлний тэнхим болон  тус академийн хамтын ажиллагааны хүрээнд ОУУБИС-ийн англи хэлний тэнхимийн оюутан суралцагчдын ярих, сонсох, манлайлах чадварыг хөгжүүлэх зорилгоор суралцагчид илтгэлд ямар зохион байгуулалтаар, хэрхэн яаж оролцох талаарх үзүүлэн сургалтыг Тоастмастерс клубын ерөнхийлөгч           Б. Энхтуул багийнханы хамт  ирж бодитоор зааж үзүүллээ.

Англи хэлний академид одоогоор ОУУБИС-ын Англи хэлний тэнхимийн 4 төгсөгч ажиллаж байгаа бөгөөд эдгээр нь 2016 оны АХБ-ийн ангийн төгсөгч Ц.Цэвэлмаа, 2019 оны АХО ангийн төгсөгч                  М. Бат-Оюун,  2020 оны АХО ангийн төгсөгч Ц. Азжаргал, 2020 оны АХБ ангийн төгсөгч    Ц. Мягмарсүрэн нар юм. 

Академийн удирдлагаас манай төгсөгчдийн мэдлэг, чадвар, хандлагыг өндрөөр үнэлдэг бөгөөд улмаар багшлах, орчуулах дадлагын чиглэлээр ч суралцаж буй оюутан суралцагчыг таатай хүлээн авч дадлагажуулж байна.