584 248 000 төгрөгийн сургалтын тэтгэлэг олголоо.

2022-2023 оны хичээлийн жилийн “Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай” ОУУБИС-ийн Ерөнхий захирлын 2022 оны 11 сарын 02-ны өдрийн А/88 тоот тушаалаар тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудад гэрчилгээ гардуулах ёслол 2022 оны 11 сарын 03-нд боллоо.

 • Удирдах зөвлөлийн даргын нэрэмжит тэтгэлэгт – 5 оюутан
 • Ерөнхий захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт – 9 оюутан
 • Нийгмийн үйлчилгээний тэтгэлэгт – 27 оюутан
 • Нийгмийн халамжийн тэтгэлэгт – 19 оюутан
 • Байгууллага, хувь хүний нэрэмжит тэтгэлэгт – 29 оюутан
 • ОУУБИС-ийн багш, ажилтны хүүхдийн тэтгэлэгт – 6 оюутан
 • Оюутны зөвлөлийн гишүүний тэтгэлэгт – 9 оюутан
 • Спортын амжилтын тэтгэлэгт – 7 оюутан

ОУУБИС нь 2022-2023 оны хичээлийн жилд шинээр элсэгчдэд ЭЕШ-ын онооны 40-100%  тэтгэлэг зарласан. ЭЕШ-ын онооны 100 хувийн тэтгэлэгт 8 оюутан, 70 хувийн тэтгэлэгт 21 оюутан, 50 хувийн тэтгэлэгт 257 оюутан, 40 хувийн тэтгэлэгт  19 оюутан тус тус хамрагдлаа.

ЭЕШ-ын хамгийн өндөр оноотой элсэн орж 100%-ийн тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнууд:

 • Т.Урангоо-Солонгос хэлний орчуулагчийн I курс
 • С.Амина-Англи хэлний орчуулчагчийн I курс
 • Б.Отгонжаргал-Солонгос судлалын I курс
 • М.Намуунзул-Бизнесийн удирдлагын I курс
 • Б.Нарангарав-Сэтгэл судлалын I курс
 • Б.Энх-Амгалан-Бизнесийн удирдлагын I курс
 • Ч.Ариунзаяа-Социологийн (Гэр бүл) I курс
 • И.Дөлгөөнмарал-Аялал жуулчлалын менежментийн I курс