Хууль зүйн сургуулийн оройн анги, магистрантуудын “Танилцах өдөрлөг” боллоо.

2021 оны 10 дугаар сарын 21-ний өдөр ОУУБИС-ийн Хууль зүйн сургуулийн хамт олон оройн ангийн оюутнууд  болон Эрх зүйн тэнхимийн харьяа магистрантуудыг хүлээн авч сургуулиа сурталчлах, танилцах арга хэмжээг зохион байгуулав. 

Арга хэмжээнд Хууль зүйн сургуулийн захирал, Эрх зүйн тэнхимийн багш нар, магистр, оюутнууд 30 орчим хүн оролцсон ба тус их сургууль, сургалтын орчин, анги танхимуудтай танилцуулж, сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, тэтгэлэг, бусад асуудлаар  харилцан мэдээлэл солилцсон. Мөн анги хариуцсан багш нар (ангийн дарга)-ыг томилсноор оюутнууд багштайгаа илүү ойр байж, сургалтын үйл ажиллагаандаа улам идэвхитэй оролцох боломжтой боллоо.