1-р курсийн оюутнуудад "Сургууль танилцуулах өдөрлөг" боллоо.

1-р курсийн оюутнуудад “Сургууль танилцуулах өдөрлөг” 2022 оны 08 сарын 30, 31-ний өдрүүдэд явагдлаа.

Эхний  өдөр Хүмүүнлэг, Хууль зүйн салбарын 1-р курсийн оюутнууд оролцож сургуулийг зүгээс хүргэж буй мэдээ мэдээлэлтэй танилцлаа.

8-р сарын 31-нд Эдийн засаг,  бизнес, Инженер, хөдөө аж ахуй, Сувилахуйн салбарын 1-р курсийн оюутнууд оролцож сургуулийн зүгээс хүргэж буй мэдээлэлтэй танилцлаа.