“Нью Жуулчин Турс” компанитай хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа.

Олон улсын Улаанбаатарын их сургуулийн Эдийн засаг, бизнесийн сургуулийн аялал жуулчлалын менежментийн тэнхим Монголын аялал жуулчлалын салбарын тэргүүлэгч компаниудын нэг, 20 гаруй жилийн түүхтэй “Нью Жуулчин Турс” компанитай хамтын ажиллагааны гэрээ байгууллаа. 

“Нью Жуулчин Турс” компани нь АНУ, Япон, Тайвань, БНХАУ зэрэг улсуудад өөрийн салбар компаниудтай, жилдээ 15000 гаруй гадаад, дотоодын жуулчдад үйлчилдэг, аялал жуулчлалын үйлчилгээний 16 салбар байгууллагатай, аялал жуулчлалын маркетинг болон үйлчилгээний сүлжээ бүхий групп компани юм. 

Хамтын ажиллагааны гэрээний хүрээнд бид аялал жуулчлалын менежментийн чиглэлээр суралцаж буй оюутнуудын үйлчилгээний болон мэргэшүүлэх дадлагыг тус компанийн аялал жуулчлалын үйлчилгээний байгууллагуудад удирдамжийн дагуу үр дүнтэй хийлгэх, оюутнуудыг ажлын байранд дадлагажуулах, мэргэжлийн ур чадвар, дадал олгох, мэргэшүүлэх, цаашлаад ажлын байранд зуучлах зэрэг ажлуудыг хийж гүйцэтгэхээр боллоо.

Түүнчлэн оюутнуудыг дадлага эхлэхээс өмнө тус компанийн харьяа “Аялал жуулчлалын ур чадварын мэргэжлийн сургууль”-ийн түргэвчилсэн сургалтад үнэ төлбөргүй хамруулж, практик ур чадварыг эзэмшүүлж, дадлагажуулахаар болсон нь суралцагчдад мэргэжлийн ур чадвар, дадал эзэмших, мэргэжлийн чиг баримжаатай болоход ихээхэн хувь нэмэр болно гэж бид үзэж байна.