Оюутны зөвлөлийн гишүүд “Хувь хүний хөгжлийн сургалт” явуулж сургуулиа танилцууллаа.

2021-2022 оны хичээлийн жилийн 2-р семестрт Оюутны зөвлөлийн гишүүд маань сарын аянаараа Нийслэлийн Ерөнхий Боловсролын Баянзүрх цогцолбор сургуулийг зорьж “Хүний хөгжлийн сургалт” тавьж сургуулиа танилцууллаа.