Хувь хүний хөгжил ба оролцоо

ОУУБИС-ийн Нийгмийн ажлын тэнхимээс Нийгмийн ажилтнуудын хэрэгцээ, санал хүсэлтэд тулгуурлан “Хувь хүний хөгжил ба оролцоо” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтын зорилго нь: Нийгмийн ажилтнуудыг өөрийгөө хөгжүүлэхэд дэмжлэг, туслалцаа үзүүлэх, дадлага удирдагчийн нөөцийг нэмэгдүүлэхэд оршино.

Сургалтын давуу тал нь нийгмийн ажилтнуудыг хөгжих боломжийг олгосон. Мөн улирал тутамд зохион байгуулагдаж байхаар боллоо. Нийгмийн ажлын тэнхимийн оюутнуудын дадлага удирдагчийн нөөцийг бүрдүүлж, хамтран ажиллах нөхцөл, харилцан ойлголцлыг нэмэгдүүллээ.