“Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн спорт өдөрлөг” зохион байгуулагдлаа.

2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Олон Улсын 28 дахь, Монгол улсын 19 дахь “Гэр бүлийн өдөр”-ийг тохиолдуулан оюутнуудын нийтийн идэвх оролцоог нэмэгдүүлэх, бие бялдрын хөгжлийг дэмжих, хамтач байдлыг бий болгох зорилгоор Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим “ Спорт өдөрлөг”-ийг амжилттай зохион байгууллаа. 

Тус өдөрлөгийн хүрээнд Сагс, Гар бөмбөгийн тэмцээнийг зохион байгуулж, төрөл тус
бүрээр 3 баг, шилдэг тоглогч 2, тэнхимийн шилжин явах цомын эздийг шалгаруулан
шагнав.

Сагсны тэмцээний:

  • Тэргүүн байрыг- Социологи 1 курс
  • Дэд байрыг- Сэтгэл судлал 1 курс
  • Гутгаар байрыг- Сэтгэл судлал 2 курс
Гар бөмбөгийн тэмцээний:
  • Тэргүүн байрыг- Социологи 1 курс
  • Дэд байрыг- Сэтгэл судлал 2 курс
  • Гутгаар байрыг- Социологи 4 курс
Шилдэг тоглогчоор:
  • Сагсны шилдэг тоглогч Сэтгэл судлал 1 курс Э.Анар
  • Гар бөмбөгийн шилдэг тоглогч Социологи 4 курс Б.Энхжин
Шилжин явах цомыг
  • Социологи (гэр бүл) 1 курс, сэтгэл судлалын 1 курсийн хамтарсан баг.

Тэмцээнд идэвхтэй оролцсон болон  байр эзэлсэн оюутнууддаа баяр хүргэе.

Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхим