Ахиц дэвшлийн тайланд үнэлгээ өгөхөөр шинжээч ажиллаж байна.

“Программ хангамж” бакалаврын хөтөлбөр нь Дээд боловсролын магадлан итгэмжлэх комиссын 2020 оны 06 дугаар сарын 11-ны өдрийн 03 дугаар тогтоолоор үндэсний магадлан итгэмжлэлийн шалгуур, шаардлагыг бүрэн хангасан гэж үзэн 5 жилээр магадлан итгэмжлэгдсэн.
Комиссоос илрүүлсэн зөвлөмжийн дагуу ахиц дэвшлийн үнэлгээ хийхээр шинжээч Б.Оргил ажиллаж байна.