Хууль зүйн сургуулийн Оюутны эрдэм шинжилгээний хурал зохион байгуулагдлаа.

Хууль зүйн сургуулиас 2022 оны 4 дүгээр сарын 14-ний өдөр Оюутны эрдэм шинжилгээний хурлыг зохион байгууллаа. Хуралд нийт 12 оюутан Эрүү, Иргэн, Захиргаа,Үндсэн хуулийн эрх зүйн чиглэлээр эрдэм шинжилгээний өгүүлэл бичин илтгэлээ хэлэлцүүлэв.