ЕБС-ийн Дизайн, технологийн кабинетуудыг тохижуулахад зориулж оюутнуудын бүтээлүүдээс бэлэглэлээ.

ОУУБИС-ийн Дизайны тэнхимийн хамт олон ЕБС-ийн Дизайн технологийн кабинет тохижилтод зориулж ЕБС-ийн 64-н сургуульд оюутнуудынхаа шилдэг бүтээлүүдээс 405 ширхгийг бэлэглэв.