“English Connect the World” сэдвийн хүрээнд англи хэлний олимпиад амжилттай зохион байгуулагдлаа.

 1. Debating Contest
 • Тэргүүн байр: А. Даниш, Т. Дөлгөөн, Э. Маргад/  Комьютер, Мэдээллийн Технологийн тэнхимийн баг/
 • Удаах байр: Б. Марал, Б. Анужин, Ю. Отгонтуяа / Англи хэлний тэнхимийн баг /
 1. Essay writing Contest
 • Тэргүүн байр:  А. Даниш / Комьютер, Мэдээллийн Технологийн тэнхим/
 • Хоёрдугаар байр: Ба. Анужин / Англи хэлний тэнхим/
 • Гурав дугаар байр: Б. Анужин / Англи хэлний тэнхим/
 • Гурав дугаар байр: Б. Эржена / Англи хэлний тэнхим/
 1. Translation Contest
 • Тэргүүн байр:  А. Даниш / Комьютер, Мэдээллийн Технологийн тэнхим/
 • Хоёрдугаар байр: : Д. Отгонбилэг / Солонгос хэл, соёл /
 • Гурав дугаар байр: М. Эмүжин / Гэр бүл, сэтгэл судлал/
 • Гурав дугаар байр: Д. Отгонбаатар / Англи хэлний тэнхим/
 1. Grammar Structure
 • Тэргүүн байр:  О. Хулан  / Англи хэлний тэнхим/
 • Хоёрдугаар байр:  О. Энхдөлгөөн / Англи хэлний тэнхим/
 • Гурав дугаар байр: Д. Отгонбилэг / Солонгос хэл, соёл /
 • Гурав дугаар байр: М. Эмүжин / Гэр бүл, сэтгэл судлал/

 

Англи хэлний тэнхим