ОУУБИС-н эрдэмтэн багш, оюутнууд 2021-2022 оны эрдэм судлалын ажлаа дүгнэлээ.

ОЛОН УЛСЫН УЛААНБААТАРЫН ИХ СУРГУУЛИЙН ЭРДЭМТЭН БАГШ НАР, ОЮУТАН – СУДЛААЧИД  ЭРДЭМ СУДЛАЛЫН ХУРЛАА АМЖИЛТТАЙ ХИЙЛЭЭ

ЭРДЭМ СУДЛАЛЫН ХУРЛАА:
           Салбар сургуулиуд болон Сургуулийн хэмжээнд гэсэн 2 үндсэн шаттайгаар зохион байгуулав.
           Судалгаа, арга зүй сайтай, нийгмийн хэрэгцээг хангахад чиглэгдсэн илтгэлүүдийг шалгаруулж, өргөмжлөл,
           мөнгөн шагналаар урамшууллаа.
Нэг. Оюутан – судлаачийн хүрээнд:
Тэргүүн байранд: Б.Ганди (Эдийн засгийн IV курс)                                                                                                                                                        Хүмүн капиталын хөрөнгө оруулалтын харьцуулсан судалгаа                                                                                                     Удирдагч: Т.Булган (Эдийн засгийн тэнхимийн багш, доктор (Ph.D)

Хоёрдугаар байранд: О.Болормаа Ц.Анударь О.Хулан (Сувилахуй – III курс)                                                                                                               Оюутан байх хугацаандаа хүүхэд төрүүлэх нь суралцах үйл явцад хэрхэн нөлөөлдгийг судлах нь                                     Удирдагч: А.Амаржаргал (Сувилахуйн тэнхимийн багш, магистр)

Гуравдугаар байранд: Б.Ганзул (Маркетинг IV курс)                                                                                                                                                          Хэрэглэгчийн гоо сайхны бүтээгдэхүүн худалдан авалтад Фейсбүүкийн үзүүлэх нөлөөлөл                                                 Удирдагч: Ө.Энхтуяагэрэл (Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн ахлах багш, докторант)

                                   О.Намуун (Компьютер мэдээллийн технологийн IY курс)                                                                                                             Өсвөр насныханд зориулсан мэдээ мэдээллийн андройд аппликейшн хөгжүүлэх                                                                  хэрэгцээний судалгаа
                                    Удирдагч : Г.Өсөхжаргал (КМТ-ийн тэнхимийн ахлах багш, докторант) 

 

Хоёр. Багш нарын эрдэм шинжилгээний илтгэлээс:
Тэргүүн байранд:    Б.Оюунбилэг, А.Амаржаргал (Сувилахуйн тэнхимийн багш нар)                                                                                                     Монголын сувилагч нарын сувилахуйн цогц чадамжийг тодорхойлох нь                                                                                 (Core competency of nursing among nurses in Mongolia)

Хоёрдугаар байранд: Ц.Энхцэцэг (Эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш доктор /Ph.D/ )                                                                                           Хөдөлмөрийн нөөцийн төвлөрлийг төрөлжилтийн индекс судлах нь

Гуравдугаар байранд: Б.Пүрэвсан (Солонгос хэл, соёлын тэнхимийн ахлах багш, докторант)
                                         Монгол хэлний амьтдын дуугарах дуу авианы нэрийн ажиглалт

                                         Д.Баттөр (Компьютер мэдээллийн технологийн тэнхимийн ахлах багш, докторант)
                                        Хөтөлбөрийг зайлшгүй сайжруулах үйл явцыг загварчлах шатанд Нетворк анализ                                                               аргыг ашиглах нь

Эрдэм судлалын хуралд эрдэмтэн багш нарын 50-иад хувь нь хамрагдлаа.
                      Сургуулийн хөгжлийн үндэс , түшиг тулгуур, бахархал нь болсон Эрдэмтэн багш, оюутан – судлаач                     нартаа баярлалаа.

ЭРДЭМ ШИНЖИЛГЭЭ, БАГШИЙН ХӨГЖЛИЙН ТӨВ