ЕБС-н төгсөх ангийн сурагчдад харилцааны ёс зүй, мэргэжил сонголт, хууль тогтоомж сэдвээр яриа хийлээ.

Хууль зүйн сургуулийн профессор багш нар БЗД-ийн Боловсролын хэлтэстэй хамтран тус дүүргийн ЕБС-иудын багш, төгсөх ангийн сурагчдад харилцааны ёс зүй, мэргэжил сонголт, хууль тогтоомж сэдвээр яриа таниулга хийхийн зэрэгцээ их сургуулиа танилцуулах арга хэмжээг зохион байгуулж байна.