Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Магистрын шинээр нээх хөтөлбөрүүдэд хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг ажиллаа.

ОУУБИС-ийн Төгсөлтийн дараах сургуулиас Нийгмийн ажил, Санхүү, Олон улс орон судлал  хөтөлбөрүүдээр шинээр магистрын анги нээх хүсэлт гаргаж, өөрийн үнэлгээний тайлангаа БМИҮЗ-д өнгөрсөн улиралд хүргүүлсэн. Энэ дагуу БМИҮЗ-ийн хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг  2-р сарын 25, 3-р сарын 03, 3-р сарын 04-ний өдрүүдэд манай сургууль дээр ажиллаа.

“Санхүү” магистрын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг

 • Б.Оюунцэцэг-БМИҮЗ-ийн Магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах шинжээч
 • Б.Сувдаа-Шинжээчийн багийн ахлагч
 • Л.Амгалан-Шинжээчийн багийн гишүүн
 • П.Уранчимаг-Шинжээчийн багийн гишүүн 

“Олон улс орон судлал” магистрын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг

 • Б.Мядагмаа-БМИҮЗ-ийн Магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах шинжээч
 • Д.Эрдэнэсүрэн-Шинжээчийн багийн ахлагч
 • С.Батхишиг-Шинжээчийн багийн гишүүн
 • И.Энхболд-Шинжээчийн багийн гишүүн 

“Нийгмийн ажил” магистрын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчдийн баг

 • Б.Оюунчимэг-БМИҮЗ-ийн Магадлан итгэмжлэл хариуцсан ахлах шинжээч
 • Б.Бат-Өлзий-Шинжээчийн багийн ахлагч
 • О.Жаргалсайхан-Шинжээчийн багийн гишүүн
 • Д.Мөнхчулуун-Шинжээчийн багийн гишүүн