63 660 000 төгрөгийн сургалтын тэтгэлэг олголоо.

2022-2023 оны хичээлийн жилийн “Сургалтын тэтгэлэг олгох тухай” ОУУБИС-ийн Ерөнхий захирлын 2022 оны 2-р сарын 14-ний өдрийн А/10 тоот тушаалаар тэтгэлэгт хамрагдсан оюутнуудад гэрчилгээ гардуулах ёслол 2023 оны 02-р сарын 15-нд боллоо.

  • Удирдах зөвлөлийн даргын нэрэмжит тэтгэлэгт – 5 оюутан
  • Ерөнхий захирлын нэрэмжит тэтгэлэгт – 12 оюутан
  • Нийгмийн үйлчилгээний тэтгэлэгт – 27 оюутан
  • Нийгмийн халамжийн тэтгэлэгт – 24 оюутан
  • Байгууллага, хувь хүний нэрэмжит тэтгэлэгт – 23 оюутан
  • Оюутны зөвлөлийн гишүүний тэтгэлэгт – 9 оюутан
  • Спортын амжилтын тэтгэлэгт – 1 оюутан
  • Улсын олимпиадын тэтгэлэг –  9 оюутан