ОУУБИС-ийн багш нарын эрдэм шинжилгээний бага хурал 2021 оны 02 сарын 05-ны өдөр онлайнаар зохион байгуулагдлаа. Салбар, тэнхмүүдээс шалгарсан 10 гаруй илтгэл хэлэлцүүлж байр эзлүүллээ.

1-р байр. Ахлах багш Д.Баттөр “Зайн сургалтанд багшийн үүрэг, оролцоо”

2-р байр. Доктор Т.Булган “Монгол Улсын хүмүүн капиталын индексийн харьцуулсан судалгаа”

2-р байр. Доктор Lee Seung Hoon “Монголчуудын ертөнцийн үзлийг судлах нь”

3-р байр. Доктор Б.Ариунбаатар “Гадаад хэл заах арга зүй боловсруулах суурь зарчмууд”

3-р байр. Дэд профессор Л.Ариунбат “Монгол Улсын дээд боловсролын хөгжил ба санхүүгийн өнөөгийн байдалд хийсэн судалгаа”