БМИҮЗ-ийн ажлын албаны мэргэжлийн шинжээч нар ажиллаж байна.

“Гадаад хэлний орчуулга /солонгос хэл/” баклаврын хөтөлбөрийн “Ахиц дэвшлийн тайлан”-д дүгнэлт өгөхөөр БМИҮЗ-ийн мэргэжлийн шинжээч доктор, профессор Д.Эрдэнэсүрэн, БМИҮЗ-ийн магадлан итгэмжлэл хариуцсан шинжээч Н.Түмэнжаргал нар 2023 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдөр сургууль дээр ажиллаж байна.