БМИҮЗ-ийн мэргэжлийн шинжээч нар ажиллаж байна.

“Санхүү” бакалаврын хөтөлбөрийн “Ахиц дэвшлийн тайлан”-д дүгнэлт өгөхөөр БМИҮЗ-ийн мэргэжлийн шинжээч доктор, дэд профессор Д.Оюунцэцэг, БМИҮЗ-ийн Магадлан итгэмжлэл хариуцсан шинжээч Д.Ганцэцэг нар 2023 оны 01 сарын 11-ний өдөр манай сургууль дээр ажиллаж байна.