ОУУБИС-ийн дүрэм, журам

Дотоод албан хэрэгцээнд зориулав. @ulaanbaatar.edu.mn имэйл хаягтай хэрэглэгчид нэвтрэх эрхтэй.

Дээд боловсролын тухай хууль

ОУУБИС-ийн дүрэм

ОУУБИС-ийн дотоод журам

Профессор багшийн ёс зүйн дүрэм

Профессор багшийн ажлын хэмжээ, үнэлгээний журам

Цахим шуудангийн үйлчилгээний журам

Холимог болон онлайн сургалтын стандарчилсан гарын авлага