ОУУБИС-ийн дүрэм, журам

Дотоод албан хэрэгцээнд зориулав. @ulaanbaatar.edu.mn имэйл хаягтай хэрэглэгчид нэвтрэх эрхтэй.

Дээд боловсролын тухай хууль

ОУУБИС-ийн дүрэм

ОУУБИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Профессор багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм

ОУУБИС-д профессор багш ажиллуулах, үнэлэх журам

Цахим шуудангийн үйлчилгээний журам

Холимог болон онлайн сургалтын журамласан гарын авлага

ОУУБИС-ийн сургалтын журам

ОУУБИС-ийн оюутнуудын баримтлах ёс зүйн дүрэм

Google Classroom for Students

ОУУБИС-ийн номын сангийн үйл ажиллагааг зохицуулах журам

ОУУБИС-ийн оюутан солилцооны журам

ОУУБИС-ийн тэтгэлэг олгох журам

ОУУБИС-ийн шилдэг оюутан, төгсөгч шалгаруулах журам

2+2 хөтөлбөрөөр оюутан суралцуулах журам

Эрдэм шинжилгээний сэтгүүлийг эрхлэн хэвлүүлэх журам

ОУУБИС-ийн санхүүжилттэй судалгааны төслийг хэрэгжүүлэх журам

Хөтөлбөрийн дотоод чанарын баталгаажуулалтын журам