ОУУБИС-ийн дүрэм, журам

Дотоод албан хэрэгцээнд зориулав. @ulaanbaatar.edu.mn имэйл хаягтай хэрэглэгчид нэвтрэх эрхтэй.

Дээд боловсролын тухай хууль

ОУУБИС-ийн дүрэм

ОУУБИС-ийн хөдөлмөрийн дотоод журам

Профессор багш, ажилтны ёс зүйн дүрэм

ОУУБИС-д профессор багш ажиллуулах, үнэлэх журам

Цахим шуудангийн үйлчилгээний журам

Холимог болон онлайн сургалтын стандарчилсан гарын авлага

ОУУБИС-ийн сургалтын журам