Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Сургалтын алба

ОУУБИС-ийн Сургалтын алба нь сургалтын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

 • Сургалтын нэгдсэн удирдлагаар хангаж, профессор багш нарын ажиллах, оюутныг суралцах, хөгжих ажиллагааг зохион байгуулах
 • Оюутны бүртгэл мэдээлэл, элсэлт, шилжих хөдөлгөөн, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, анги танхим, хичээлийн хуваарь гаргах
 • Профессор багшийн сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны бичиг баримтыг хадгалах, хамгаалах
 • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох яам, төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах
 • Оюутантай холбоотой тодорхойлолт гаргах, дээд боловсролын зэрэг, диплом олгох, хяналт тавих
 • Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар, журам боловсруулан хэрэгжилтэд хяналт тавих

ОУУБИС-ийн Сургалтын албаны дэргэд дараах бүтэц, нэгж ажилладаг.

 • Салбар хариуцсан мэргэжилтэнгүүд
 • Сургалтын хөтөлбөр хариуцсан мэргэжилтэн 
 • Сургалтын чанарын баталгаажуулалтын төв 
 • Багшийн хөгжлийн төв
 • Онлайн сургалт, мэдээллийн технологийн төв

Сургалтын албаны бүрэлдэхүүн

Дарга, доктор, дэд профессор Д.Болормаа

Мэргэжилтэн Г.Тэргэл

Мэргэжилтэн С.Долгорсүрэн

Мэргэжилтэн Э.Хоролсүрэн

Мэргэжилтэн Я.Цогзолмаа

Онлайн сургалт, Мэдээллийн технологийн төв

Төвийн дарга Ш.Доржготов

Програмист М.Баярсайхан

Магистр, доктор оюутны сургалтын алба

ОУУБИС-ийн “Ахисан түвшний сургууль”-ийн Магистр, доктор оюутны сургалтын алба нь сургалтын бодлого, зохицуулалтын хүрээнд дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлдэг.

 • Сургалтын нэгдсэн удирдлагаар хангаж, профессор багш нарын ажиллах, магистрант, докторант оюутнуудыг судалгаа хийх, хөгжих ажиллагааг зохион байгуулах
 • Магистрант, докторант оюутны бүртгэл мэдээлэл, элсэлт, төгсөлтийн үйл ажиллагааг зохион байгуулах
 • Сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөө, хичээлийн хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг зохион байгуулах, анги танхим, хичээлийн хуваарь гаргах
 • Профессор багшийн сургалтын цагийн ачаалалд хяналт тавих, тооцох, үнэлэлт дүгнэлт өгөх
 • Сургуулийн сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой баримт бичгийг хадгалах, мэдээллийн сан бүрдүүлэх, оюутны бичиг баримтыг хадгалах, хамгаалах
 • Сургалтын үйл ажиллагаатай холбоотой мэдээ, тайланг холбогдох яам, төрийн захиргааны байгууллагад хүргүүлж хамтран ажиллах
 • Суралцагчдын мэдээллийн сан бүрдүүлэх, ашиглах заавар, журам боловсруулан хэрэгжилтэд хяналт тавих

Албаны бүрэлдэхүүн

selenge

Дарга, доктор Х.Сэлэнгэ

Мэргэжилтэн М.Булгаа

Мэргэжилтэн О.Чимэд-Ойдов

Мэргэжилтэн П.Отгонжаргал

Оюутны алба

ОУУБИС-ийн оюутны алба нь анх сургууль байгуулагдах үеэс үйл ажиллагаагаа эхэлсэн. Оюутныг элсэн орсоноос эхлээд төгсөх хүртэлх оюутнуудтай холбоотой сургалтын тэтгэлэг олгох, оюутан солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх, спорт, урлагийн арга хэмжээ зохион байгуулах, эрүүл мэндийн үзлэг, оношлогоо, даатгалд хамруулах, хувь хүний хөгжлийн сургалт семинар зохион байгуулах, сарын аян, өдөрлөг зохион байгуулах, цагийн ажил, ажлын байранд зуучлах, оюутанд зөвлөгөө өгөх, нийгмийн  үйлчилгээнд хамруулах зэрэг үйл ажиллагааг тогтмол явуулдаг. Оюутны албаны дэргэд дараах бүтэц ажилладаг.

 • Сургалтын тэтгэлэгийн зөвлөл
 • Оюутны зөвлөл
 • Оюутанд зөвлөлгөө өгөх төв
 • Хөдөлмөр эрхлэлтийг дэмжих төв
 • Төгсөгчдийн холбоо

Оюутны албаны бүрэлдэхүүн

Kim Jae Sun

Албаны дарга Kim Jae Sun

Khaliun

Мэргэжилтэн Э.Халиун

altangerel

Мэргэжилтэн Б.Алтангэрэл

Сургуулийн эмч

Эмч Л.Азжаргал

Захиргаа, хүний нөөцийн алба

ОУУБИС-ийн Захиргааны алба нь сургалт, судалгааны таатай орчинг бүрдүүлэх, хөрөнгө санхүүгийн нөөцийг зөв хуваарилах, сургалтын материаллаг баазыг бэхжүүлэх, сургалт, судалгааны хэрэглэгдэхүүнээр хангах, нөөцийг бүрдүүлэх үндсэн үүрэгтэй ажилладаг.

Захиргааны албаны дэргэд дараах бүтэц ажилладаг.

 • Санхүүгийн хэлтэс
 • Аж ахуйн хэлтэс
 • Хамгамж, үйлчилгээний хэлтэс
 • Хэвлэл, технологийн төв

Дарга An Chong Bok

Хүний нөөцийн мэргэжилтэн Б.Агиймаа

Жолооч О.Чойендэмбэрэл

Санхүүгийн хэлтэс

Дарга Э.Чулуунцэцэг

Ня-бо Б.Оюунболор

Ня-бо Т.Цэнд

Мэдээлэл технологийн төв

Дарга Э.Золбоо

Инженер З.Амармэнд

Хангамж, үйлчилгээний хэлтэс

Дарга Г.Амаржаргал

Мэргэжилтэн Э.Хуяг

Гадаад харилцааны алба

ОУУБИС-ийн “Гадаад харилцааны алба” нь бусад улс орнуудын их дээд сургууль, судалгаа шинжилгээний байгууллагуудтай дараах чиглэлээр харилцаа холбоо тогтоож сургалт, судалгааны ажилд дэмжлэг үзүүлэх чиг үүрэгтэй ажилладаг.

 • Гадаадын их, дээд сургуультай хамтын ажиллагааг хөгжүүлэх
 • Оюутан солилцоо, хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлэх судалгаа
 • Профессор багш нарыг гадаадад богино болон дунд хугацааны сургалтанд хамруулах
 • Зочин профессор урьж ажиллуулах
 • Ном сурах бичиг, сургалтын тоног төхөөрөмж туслалцаа дэмжлэг хүсэх 

Албаны бүрэлдэхүүн

Дарга, доктор Yoon Jun Ho

Мэргэжилтэн С.Байгалмаа

Мэргэжилтэн Б.Булган

Төлөвлөлт, дотоод хяналтын алба

ОУУБИС-ийн стратеги, төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх богино болон дунд хугацааны төлөвлөлт хийх, дотоод хяналт хийх үндсэн чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

Албаны бүрэлдэхүүн

Дарга Kim Kyung Cheol

Мэргэжилтэн Ц.Нарангэрэл

Хөтөлбөрийн чанарын баталгаажуулалтын хэлтэс

Дарга, доктор Ц.Энхцэцэг

Мэргэжилтэн Д.Энхжаргал