Онлайн сургалт


Deprecated: Elementor\Scheme_Typography is deprecated since version 2.8.0! Use Elementor\Core\Schemes\Typography instead. in /home/ubedumn/public_html/wp-includes/functions.php on line 5515

Онлайн сургалт

Холимог сургалт-Blended learning

Интерактив сургалтын аргуудыг сургалтанд бүрэн нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд  холимог сургалтанд нэгдсэн LMS систем ашиглах ОУУБИС-ийн Ерөнхий захирлын 2019 оны 11 сарын 22-ны өдрийн А/93 тоот тушаал гарсан. Edmodo LMS системийг танхимийн сургалттай хослуулан хэрэглэх явцад дэлхий нийтийг хамарсан цар тахлын улмаас 100 хувь онлайн сургалтанд шилжсэнтэй холбоотойгоор Google-ийн систем рүү шилжих шаардлага зүй үүсэн бий болсон. Танхимын сургалтанд мэдээллийн технологи ашиглаж оюутанд сургалтын чанартай материалуудыг хүргэх нь танхимын сургалтын салшгүй нэг хэсэг бөгөөд COVID 19 цар тахлын дараагаас ОУУБИС-ийн бүх шатны сургалт холимог сургалтын тогтолцоонд бүрэн шилжсэн. 

Covid 19 цар тахлын үеийн онлайн сургалт

Covid 19 цар тахлын үед сургалтын үйл ажиллагааг БШУЯ-аас өгсөн чиглэлийн дагуу 100 хувь онлайнаар зохион байгуулж, ОУУБИС-ийн 2020 оны 12 сарын 17-ны өдрийн А/76 тоот тушаалаар онлайн сургалтанд албан ёсны зөвшөөрөлтэй “G Suite for Education”  боловсролын багцад бүрэн шилжсэн. 

Онлайн сургалтын орчин - LMS

Google Workspace for Education

Google компаний албан ёсны зөвшөөрөлтэй боловсролд зориулсан планыг онлайн ба холимог сургалтанд ашиглаж байна.

 • Лиценз авсан огноо: 2020 оны 9 сар
 • Домайн нэр: https://ulaanbaatar.edu.mn
 • Зөвшөөрөлтэй хэрэглэгчийн тоо: 10000
 • Ашиглаж байгаа сургалт: Магистр, бакалаврын онлайн болон холимог сургалтанд
 • Одоо идэвхтэй ашиглаж байгаа хэрэглэгчийн тоо: 3500

“Google workspace for Education”  планы багцад багтах тогтмол  ашигладаг лицензтэй програм хангамжууд:

 • Gmail
 • Google Classroom
 • Google Meet
 • Google Calendar
 • Google Forms
 • Google Drive
 • Google Docs
 • Google Sheets
 • Google Slides 

Office 365 Education

Microsoft компаний албан ёсны зөвшөөрөлтэй боловсролд зориулсан планыг гадаад магистр оюутнуудын онлайн ашиглаж байна.

 • Лиценз авсан огноо: 2022 оны 12 сар
 • Домайн нэр: https://iuu.edu.mn
 • Зөвшөөрөлтэй хэрэглэгчийн тоо: 10000
 • Ашиглаж байгаа сургалт: Гадаад магистр оюутны онлайн сургалтанд
 • Одоо идэвхтэй ашиглаж байгаа хэрэглэгчийн тоо: 250

“Office 365 A1”  лицензийн багцад багтах ОУУБИС-ийн сургалт, үйл ажиллагаанд тогтмол  ашиглагддаг програм хангамжууд:

 • MS Outlook
 • MS Teams
  • Meet
  • Calendar
 • MS Forms
 • One Drive
 • MS Word
 • MS Excel
 • MS PowerPoint
 • Google Slides 

Мультимедиа студи ашиглах хуваарь

Тэнхим Даваа Мягмар Лхагва Пүрэв Баасан
1 Компьютер, Мэдээллийн технологи 8:30-11:30
2 Солонгос хэлний боловсрол 11:30-14:30
3 Солонгол хэл, соёл 14:30-17:30
4 Гэр бүл, сэтгэл судлал 8:30-11:30
5 Сувилахуй 11:30-14:30
6 Эрх зүй 14:30-17:30
7 Англи хэл 8:30-11:30
8 Дизайн 11:30-14:30
9 Эдийн засаг 14:30-17:30
10 Бизнесийн удирдлага 8:30-11:30
11 Аялал жуулчлал 11:30-14:30
12 Нийгмийн ажил 14:30-17:30
13 ХАА, Ой 8:30-11:30
14 Суурь боловсрол 11:30-17:30