Онлайн сургалт

Онлайн сургалт

Холимог сургалт-Blended learning

Интерактив сургалтын аргуудыг сургалтанд бүрэн нэвтрүүлэх ажлын хүрээнд  холимог сургалтанд нэгдсэн LMS систем ашиглах ОУУБИС-ийн Ерөнхий захирлын 2019 оны 11 сарын 22-ны өдрийн А/93 тоот тушаал гарсан. Танхимын сургалтанд мэдээллийн технологи ашиглаж оюутанд сургалтын чанартай материалуудыг хүргэх нь танхимын сургалтын салшгүй нэг хэсэг болно.

Covid 19 цар тахлын үеийн онлайн сургалт

Covid 19 цар тахлын үед сургалтын үйл ажиллагааг БШУЯ-аас өгсөн чиглэлийн дагуу 100 хувь онлайнаар зохион байгуулж байна. Онлайн сургалтанд албан ёсны зөвшөөрөлтэй “G Suite for Education”  боловсролын багцыг ашиглана. 

Холимог болон онлайн сургалтын стандарт

Анхааруулга: @ulaanbaatar.edu.mn мэйл хаягтай хэрэглэгч нэвтрэнэ.