Хөтөлбөрийн хороод

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны бүрэлдэхүүн

Ерөнхий захирлын 2020 оны 09 сарын 29 өдрийн A/45 тоот тушаалын хавсралт

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны дарга

Доктор А.Хандмаа  (Сургалт эрхэлсэн дэд захирал)

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны орлогч дарга

Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ  

Нарийн бичгийн дарга

Доктор Б.Оюунсүрэн 

Хөтөлбөрийн ерөнхий хорооны гишүүд

Доктор Х.Сэлэнгэ (Магистр, доктор оюутны сургалтын албаны дарга)

Доктор И Тан Ми (Хүмүүнлэгийн сургуулийн захирал)

Доктор Д.Чанцалням (Инженер, ХАА-н сургуулийн захирал)

Доктор У Га Шил (Сувилахуйн тэнхимийн профессор)

Доктор М.Эрдэнэбаяр (Эрхзүйн тэнхимийн профессор) 

 

Хөтөлбөрийн дэд хороод

Хөтөлбөрийн дэд хорооны дарга нь албан тушаалаараа тэнхимийн эрхлэгч, дэд хороодын гишүүд нь тэнхимийн мэргэжлийн профессор багш нар байна.

Солонгос хэл, соёлын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Kang Sun Hwa  

Солонгос хэлний боловсролын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Туяа  

Англи хэлний тэнхимийн дэд хороо

Т.Мягмарсүрэн

Эрх зүйн тэнхимийн дэд хороо

Доктор Ю.Бадамханд

Сувилахуйн тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Буянхишиг

Бизнесийн удирдлагын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Л.Гүнжаргал

Эдийн засгийн тэнхимийн дэд хороо

Доктор С.Дэлгэрмаа

Аялал жуулчлалын тэнхимийн дэд хороо

Б.Мөнгөнтуул

Нийгмийн ажлын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Сүх-Очир

Компьютер, Мэдээллийн технологийн тэнхимийн дэд хороо

Доктор Т.Гантөр

Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн дэд хороо

Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ

Дизайны тэнхимийн дэд хороо

Д.Отгонцэцэг

ХАА, ойн тэнхимийн дэд хороо

Доктор Д.Чанцалням