IUU МЭДЭЭ

Оюутны зөвлөлийн гишүүд “ Хувь хүний хөгжлийн сургалт” явуулж сургуулиа танилцууллаа.

Оюутны зөвлөлийн гишүүд “Хувь хүний хөгжлийн сургалт” явуулж сургуулиа танилцууллаа. 2021-2022 оны хичээлийн жилийн 2-р семестрт Оюутны зөвлөлийн гишүүд маань

Дэлгэрэнгүй

Хувь хүний хөгжил ба оролцоо.

Хувь хүний хөгжил ба оролцоо ОУУБИС-ийн Нийгмийн ажлын тэнхимээс Нийгмийн ажилтнуудын хэрэгцээ, санал хүсэлтэд тулгуурлан “Хувь хүний хөгжил ба оролцоо” сэдэвт сургалтыг

Дэлгэрэнгүй

Англи хэлний тэнхимийн төгсөгчдийн уулзалт боллоо.

Англи хэлний тэнхимийн төгсөгчдийн уулзалт боллоо. 2022 оны 5-р сарын 7-ны өдөр Англи хэлний тэнхим төгсөгчдийн уулзалт зохион байгуулж, төгсөгчдийн

Дэлгэрэнгүй

ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад нийгмийн ажил мэргэжилийн онцлог давуу талуудыг танилцууллаа.

ЕБС-ийн төгсөх ангийн сурагчдад нийгмийн ажил мэргэжилийн онцлог давуу талуудыг танилцууллаа. Нийгмийн ажлын тэнхимээс  мэргэжил сурталчлах үйл ажиллагааны хүрээнд Баянзүрх

Дэлгэрэнгүй

“Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн спорт өдөрлөг” зохион байгуулагдлаа.

“Гэр бүл, сэтгэл судлалын тэнхимийн спорт өдөрлөг” зохион байгуулагдлаа. 2022 оны 5 дугаар сарын 6-ны өдөр Олон Улсын 28 дахь,

Дэлгэрэнгүй

“МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ” үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна.

“МЭДЭЭЛЛИЙН ТЕХНОЛОГИЙН 7 ХОНОГ” үйл ажиллагаа зохион байгуулагдаж байна. 2022 оны 5 дугаар сарын 09, 13-ний өдрүүдэд оюутан залуусын эзэмшиж

Дэлгэрэнгүй

Сайн дурын клубын оюутнууд “Өлзийт асар” ТББ-ын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаа.

Сайн дурын клубын оюутнууд “Өлзийт асар” ТББ-ын үйл ажиллагаанд хамтран ажиллаа. ОУУБИС-ын нийгмийн ажлын тэнхим болон сайн дурын клубийн оюутнууд “Өлзийт асар” ТББ-ийн

Дэлгэрэнгүй

“Эх хэл-соёлын өдөрлөг” боллоо.

“Эх хэл-соёлын өдөрлөг” боллоо. 2022 оны 4 дүгээр сарын 28, 29-ний өдрүүдэд ОУУБИС-ийн оюутан залуусыг эх хэл-соёлоороо бахархах, түүнээс суралцах

Дэлгэрэнгүй

Хүрээлэн буй орчин-Тулгамдсан асуудал” сэдэвт олон улсын онлайн хэлэлцүүлэг боллоо.

Хүрээлэн буй орчин-Тулгамдсан асуудал” сэдэвт олон улсын онлайн хэлэлцүүлэг боллоо. “World Friend Korea (WFK) Залуучуудын хүрээлэн буй орчны сайн дурын

Дэлгэрэнгүй

ОУУБИС-ийн гадаад оюутнууд монгол соёл уламжлал хүрээлэн ахуйтай танилцлаа.

ОУУБИС-ийн гадаад оюутнууд монгол соёл уламжлал хүрээлэн ахуйтай танилцлаа. ОУУБИС-д суралцдаг гадаад оюутнууд маань цар тахал ковид-19 өвчны улмаас сүүлийн

Дэлгэрэнгүй