Эрдэмтдийн бүтээлүүд

Профессор багш нарын бүтээлүүд

2019-2020 он

В.Отгонжаргал ба бусад

Коронавирусын тархалт ба Монголын болон дэлхийн эдийн засаг дахь нөлөөлөл

С.Мөнхбаатар

Усан будаг цуврал

Ө.Байгаль, Б.Нандинцэцэг

Аав-Ээж-Би өөрийгөө оношлох тест

Доктор Т.Намжил

Монголын нууц товчоо-Монголчуудын гэр бүлийн түүх, уламжлалын судалгааны үнэт эх сурвалж болох нь

Доктор Х.Баавгай

Хүүхдийн эрх хамгаалалттай холбогдох нэр томъёо, ухагдахууны тайлбар толь

Доктор С.Сэрчмаа

Study listening I

Доктор Ц.Энхцэцэг

Хөдөлмөрийн нөөцийн төвлөрлийг удирдах боломжийн судалгаа

Доктор С.Сэрчмаа

Introduction the American culture

Доктор П.Батчулуун

"Монголын нууц товчоон" ба "Хаадын тууж нэгдүгээр ном"

Т.Мягмарсүрэн

Монгол, Англи орчуулгын дадлага II

Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ

Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс хэрхэн өөрийгөө хамгаалах вэ?

Б.Мөнхчимэг, Ц.Оюунгэрэл

Интерактив 1

Доктор Х.Баавгай

Хүүхдийн эрхийн хууль зүйн хорооны гишүүдэд зориулсан гарын авлага

Доктор Х.Баавгай

Сургуульд суурилсан нийгмийн ажлын аргазүй

Yeo Byeong Mu

Хүннү гүрэн ба Солонгосын эртний түүх

Доктор Б.Ариунбаатар

Солонгос хэлний заавал мэдэх ёстой анхан шатны 420 үг хэллэг

Доктор Б.Оюун-Эрдэнэ

Жендэрт суурилсан хүчирхийллээс хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийг хамгаалах чиглэлээр нийгмийн ажилтнуудыг чадавхжуулах сургалтын модуль

Б.Энхтүвшин

Багш дор мөргөм үү

Доктор Т.Намжил

Монгол өрх гэр бүл I /Эртний үе/

Доктор Т.Намжил

Монгол өрх гэр бүл II /XII-XIII зуун/

Доктор Т.Намжил

Монгол өрх гэр бүл III /XVII-XIX зуун/

Доктор Т.Намжил

Монгол өрх гэр бүл IV /XX-XXI зуун/

Доктор Т.Намжил

Монгол өрх гэр бүлийн ёс заншил, сурган хүмүүжил V

Доктор Т.Намжил

Монголын 1911 оны Үндэсний хувьсгал ба Хошой Чин Ван М.Ханддорж

Э.Одонтулга ба бусад

Монгол хэлний сурах бичиг

Ө.Байгаль, Б.Нандинцэцэг

Хүүхдийн зан байдлыг сайжруулах сэтгэц заслын үндсэн арга, техник

Доктор Х.Баавгай, Б.Оюун-Эрдэнэ, Т.Намжил

Манай гэр бүл хөгжлийн хөтөлбөр

Доктор Б.Оюунсүрэн ба бусад

"Эдийн засаг" Соёмбо нэвтэрхий толь

Доктор Л.Гүнжаргал

Бизнесийг орлогын хандлагаар үнэлэхэд өсөлтийн хувийг тооцох арга зүйн судалгаа

Доктор Ц.Оюунаа

Эртний Ромын хувийн эрх зүй дэх өвлөлийн асуудал