“Гадаад хэлний орчуулга” (Англи хэл) бакалаврын хөтөлбөрт хөндлөнгийн үнэлгээ хийх шинжээчийн баг энэ сарын 3,4-ний өдрүүдэд манай сургууль ирж,   ахлагч Т.Төрбат, шинжээч Р.Наранцэцэг, Ч.Шинэбаяр, БМИҮЗ-ийн  мэргэжилтэн Н.Түмэнжаргал нарын бүрэлдэхүүнтэй ажиллав.