БНСУ-ын их дээд сургуулиудад суралцах боломж.

2018-04-08 09:00:00

2+2 хөтөлбөр:
ОУУБИС-д 2 жил суралцсаны дараа Солонгосын их дээд 
сургуульд 2 жил шилжин суралцаж төгсөх.

 

Оюутан солилцооны хөтөлбөр:
БНСУ-ын их дээд сургуульд 6 сараас 1 жилийн хугацаанд 
солилцооны оюутнаар суралцах.

 

Магистрантур докторантурт: 
 Төгссөний дараа БНСУ-ын их дээд сургуульд 
дэвшин суралцах.

 

 

Хамтын ажиллагааны гэрээтэй БНСУ-ын их дээд сургуульд суралцахад тавигдах шаардлага: 

  • ОУУБИС-ийн төгсөгч байх 
  • Голч дүн 3.0-с дээш байх 
  • Солонгос хэлний түвшин тогтоох шалгалт /TOPIK/-ын 3- дээш түвшиний сертификаттай байх.

ОУУБИС Гадаад харилцааны алба